Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als je een conflict hebt waar je samen niet meer uit komt, dan kan je mij als mediator inschakelen. Als onafhankelijke bemiddelaar help ik beide partijen om een oplossing te vinden. Dit gebeurt door middel van gesprekken. Mediation is vrijwillig, maar er is wel een inspanningsverplichting. De mediationovereenkomst wordt vooraf vastgelegd. De afspraken die voortkomen uit de mediation worden ook vastgelegd (vaststellingsovereenkomst). Mediation kan worden ingezet bij echtscheidingen, familieconflicten, buurtconflicten, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten.

Werkwijze Mediation. Lees verder…