Forensisch psychologisch onderzoek

Sommige mensen krijgen te maken met justitie. Ze worden verdacht van strafbare feiten. Bij bepaalde strafrechtelijke zaken kan het gewenst zijn om een forensisch psychologisch onderzoek uit te voeren. Een verdachte wordt dan psychologisch onderzocht en er wordt antwoord gegeven op vragen omtrent de toerekeningsvatbaarheid.  De rechtbank kan verzoeken om een rapportage, maar je kan dit ook zelf aanvragen via je advocaat. Soms zijn mensen Pro Justitia gerapporteerd maar zijn ze het niet eens met hun rapport. In dat geval kan verzocht worden om een contra-expertise. Een forensisch psychologisch onderzoek bestaat uit gesprekken, het opvragen van informatie en testonderzoek. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport en dat wordt met jou besproken.

Werkwijze forensisch psychologisch onderzoek. Lees verder…