Werkwijze forensisch psychologisch onderzoek

Bij forensisch psychologisch onderzoek werk ik grotendeels op dezelfde manier als bij regulier psychologisch onderzoek. Het grote verschil is dat de vraagstelling vooraf vastligt. Een ander verschil is dat ik bij forensisch psychologisch onderzoek alleen werk met een advocaat, rechtbank of Officier van Justitie als opdrachtgever. Dus als je een forensisch psychologisch onderzoek door mij wilt laten uitvoeren, dan bespreek je dit met je advocaat. Je advocaat kan contact met mij opnemen en de opdracht geven. Je advocaat kan ook vragen aan de rechtbank om mij die opdracht te geven. Het onderzoek bestaat uit gesprekken, informatie verzamelen, bestudering van het proces-verbaal en andere relevante juridische stukken en eventueel testonderzoek. In forensisch psychologisch onderzoek geef ik antwoord op de vragen zoals die gangbaar zijn binnen de forensische psychologie. In grote lijnen komt het erop neer dat gevraagd wordt of je een psychiatrisch of psychologisch probleem hebt. Zo ja, of dat een relatie heeft met het ten laste gelegde. Zo ja, in welke mate je probleem invloed heeft gehad op het ten laste gelegde en welke behandeling je het beste kan krijgen. Als we overeenstemming hebben over de opdracht en de bekostiging dan maak ik afspraken met je voor een aantal gesprekken. In deze gesprekken neem ik eventueel ook testonderzoek af. Daarna werk ik de gegevens uit en verwerk ze in een rapport, waarbij ik de vragen beantwoord. Dit rapport bespreek ik met je. Als je advocaat de opdrachtgever is voor het onderzoek, dan krijg jij het rapport en kan je zelf beslissen wat je met het rapport wilt doen. Als de rechtbank of Officier van Justitie de opdrachtgever is, dan stuur ik het rapport naar deze opdrachtgever en krijg jij een exemplaar via je advocaat. In dat laatste geval heb je geen recht op blokkering van het rapport. Als je advocaat de opdracht geeft, stuur ik hem of haar de rekening, die dat weer bij jou declareert. Als de rechtbank de opdracht geeft, stuur ik de rekening naar de rechtbank.