Werkwijze individuele therapie

Voor de therapie start hebben we telefonisch contact. In dit gesprek onderzoeken we of er een professionele match is tussen jou en mij. Daarnaast bekijken we in dit gesprek of mijn expertise past bij je hulpvraag.

Als je start met de therapie dan formuleren we in het eerste gesprek het doel waar je aan wil werken. Dit doel leggen we vast in het therapieplan. We spreken de frequentie van de gesprekken af. We bespreken welke interventietechniek wordt toegepast (b.v. inzichtgevende therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie). Na vijf keer volgt een (korte) evaluatie van de therapie. Is het doel al behaald, is er nog beweging, zit je op het goede spoor, voldoe ik aan je verwachtingen? Zo nodig stellen we de doelen bij of pas ik therapeutische interventies aan. Op ieder moment kan de therapie worden beëindigd. Het is wel van belang om dit in gezamenlijk overleg te doen.

Ik houd een dossier bij over je therapie. Dit doe ik om het therapieproces goed te kunnen monitoren. Daarnaast valt dit ook onder mijn professioneel handelen. In principe is dit jouw dossier. In overleg wordt besloten op welke wijze je over jouw dossier wil beschikken. Het dossier kan je ook zelf gebruiken om het therapieproces te monitoren. Je kan bijvoorbeeld na ieder gesprek een verslag krijgen of je kan zelf een verslag toevoegen aan jouw dossier.

Als de therapie eindigt, schrijf ik een afsluitende brief die in het dossier komt. In overleg met jou kan worden besloten om bijvoorbeeld de huisarts deze brief ook te geven. Of en wie er wordt geïnformeerd over je therapie bepaal je zelf. Ik zal je hierover nader informeren tegen de tijd dat dit relevant is.

Het is van belang om te weten dat ik niet beschikbaar ben voor crisisbehandeling buiten de therapiemomenten. Indien er tijdens de therapieperiode sprake is van een (psychologische/psychiatrische) crisis dan heb je hulp nodig van de specialistische GGZ. Je moet dan contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost voor een verwijzing naar de specialistische GGZ.  In overleg met jou wordt bekeken wat wenselijk is met betrekking tot het al dan niet (tijdelijk) stoppen met de therapie bij mij. Het is mogelijk dat, naast mijn behandeling, behandeling door een psychiater gewenst is. In voorkomende gevallen kan ik verwijzen naar een psychiater.