Werkwijze Mediation

Meestal neemt één van de partijen in een conflict contact op voor mediation. Voor de mediation van start gaat, maak ik zakelijke afspraken over betaling en locatie voor de mediation. Voor de mediation wordt een gepaste ruimte gehuurd. De plaats zal afhangen van de wens en de samenstelling van beide partijen. Voor mediation moet er bij beide partijen een bereidheid zijn om met elkaar het conflict op te lossen. In het eerste gesprek start ik met afspraken rondom de mediation. Ik ben gehouden aan de condities voor mediators zoals die zijn geformuleerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). In de gezamenlijke gesprekken probeer ik beide partijen met elkaar in gesprek te laten komen. Ik vind het hierbij belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar communiceert. Ik zal me richten op het creëren van een veilige sfeer. Vanuit mijn overtuiging dat conflicten doorgaans ontstaan doordat mensen zich onvoldoende serieus genomen voelen en zich onvoldoende gehoord voelen, richt ik hier de focus op. Maar mediation is geen therapie. Je hebt een conflict en je wilt hier samen uit komen. Dat is dan ook het doel van de mediation. Aangezien ik geloof in de kracht van mensen stimuleer ik partijen hun eigen oplossingen te vinden, waar ze beiden achter kunnen staan. Als het lukt om tot afspraken te komen, worden deze schriftelijk vastgelegd (vaststellingsovereenkomst). Beide partijen krijgen een afschrift van de afspraken en ondertekenen deze. Indien noodzakelijk zal ik jullie informeren op welke wijze afspraken verder geformaliseerd moeten worden (advocaat, notaris). In voorkomende gevallen kan ik jullie verwijzen naar een advocaat.

In sommige gevallen valt mediation onder de rechtsbijstandsverzekering.
Vraag hiernaar bij je verzekering.