Werkwijze psychologisch onderzoek

In het eerste gesprek inventariseer ik je vraag voor het psychologisch onderzoek en beoordeel ik of ik hiervoor de juiste expertise heb. Ik ben bekwaam tot het uitvoeren van intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. Daarnaast heb ik veel ervaring in het gangbare psychiatrische classificatiesysteem, DSM-IV-TR. Psychologisch onderzoek bestaat doorgaans uit gesprekken, testonderzoek en/of een gestructureerd interview. Na het eerste gesprek voor het gangbare therapietarief krijg je een offerte thuis gestuurd. Als je de offerte accepteert, maken we afspraken om het psychologische onderzoek uit te voeren. Als de gesprekken zijn geweest en het materiaal is verzameld, werk ik de gegevens uit, maak een verslag en licht ik het verslag toe in een gesprek. Je krijgt het verslag met daarin de beantwoording van de vraagstelling.