Werkwijze relatie en gezinstherapie

Voor de therapie start hebben we telefonisch contact. In dit gesprek onderzoeken we of er een professionele match is tussen jullie en mij. Daarnaast bekijken we in dit gesprek of mijn expertise past bij jullie hulpvraag.

Als jullie starten met de therapie dan formuleren we in het eerste gesprek het doel waar jullie aan willen werken. Dit doel leggen we vast in het therapieplan. We spreken de frequentie van de gesprekken af. Na vijf keer volgt een (korte) evaluatie van de therapie. Is het doel al behaald, is er nog beweging, zitten jullie op het goede spoor, voldoe ik aan de verwachtingen? Zo nodig stellen we de doelen bij of pas ik therapeutische interventies aan. Op ieder moment kan de therapie worden beëindigd. Het is wel van belang om dit in gezamenlijk overleg te doen.

Ik houd een dossier bij over jullie therapie. Dit doe ik om het therapieproces goed te kunnen monitoren. Daarnaast valt dit ook onder mijn professioneel handelen. In principe is dit jullie dossier. In overleg wordt besloten op welke wijze jullie over jullie dossier kunnen beschikken. Het dossier kunnen jullie ook zelf gebruiken om het therapieproces te monitoren. Jullie kunnen bijvoorbeeld na ieder gesprek een verslag krijgen of jullie kunnen zelf een verslag toevoegen aan jullie dossier.

Als de therapie eindigt, schrijf ik een afsluitende brief die in het dossier komt. In overleg met jullie kan worden besloten om bijvoorbeeld de huisarts deze brief ook te geven. Of en wie er wordt geïnformeerd over jullie therapie bepalen jullie zelf. Ik zal jullie hierover nader informeren tegen de tijd dat dit relevant is.

Het is van belang om te weten dat ik niet beschikbaar ben voor crisisbehandeling buiten de therapiemomenten. Indien er tijdens de therapieperiode sprake is van een (psychologische/psychiatrische) crisis dan hebben jullie hulp nodig van de specialistische GGZ. Jullie moeten dan contact opnemen met jullie huisarts of de huisartsenpost voor een verwijzing naar de specialistische GGZ.  In overleg met jullie wordt bekeken wat wenselijk is met betrekking tot het al dan niet (tijdelijk) stoppen met de therapie bij mij. Het is mogelijk dat, naast mijn behandeling, behandeling door een psychiater gewenst is. In voorkomende gevallen kan ik verwijzen naar een psychiater.