Supervisie

Hulpverleners kunnen bij mij terecht voor supervisie. In supervisie worden werkgerelateerde vraagstukken ingebracht. Door middel van reflectie, feedback en verdiepende vragen wordt de supervisant aan het denken gezet over zijn/haar handelen in relatie tot het ingebrachte vraagstuk. Ook binnen de supervisie staat mijn systeemgerichte benadering centraal. In overleg met de supervisant wordt een werkvorm gekozen (mondeling, schriftelijk, videomateriaal, live supervisie). Ik ben een erkende supervisor voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

Werkwijze supervisie. Lees verder…