Werkwijze supervisie

In het eerste kennismakingsgesprek kijken we of er een goede match tussen ons is. Als er een klik is, dan maken we afspraken over het aantal, de duur en de frequentie van de sessies. Je formuleert de doelen die je in de supervisie wilt behalen en stelt deze doelen op schrift. We spreken af welke werkvorm wordt gekozen (videomateriaal, audiomateriaal, mondeling, schriftelijk). Na iedere sessie maak je een reflectieverslag. Aan het begin van iedere supervisie wordt eerst stilgestaan bij je verslag en dan breng je het materiaal en je vragen in. Halverwege het aantal afgesproken sessies evalueren we je doelen en de supervisie. Aan het eind van de supervisiereeks maak je zelf een reflectieverslag over de hele supervisiereeks aan de hand van je leerdoelen. Ik zal eveneens een verslag maken over mijn visie op jouw ontwikkeling gedurende de supervisie. Indien gewenst en nodig kan hieraan een beoordeling worden gekoppeld. Ook bij de supervisie gebruik ik mijn systemische invalshoek. Dat betekent dat ik jou en je cliƫnten ook in hun systeem en context probeer te plaatsen. Voor jou kan dit je persoonlijke context maar ook je werkcontext, zijn. Door de supervisie ben je steeds beter in staat om te reflecteren over je handelen. Omdat je zelf het belangrijkste instrument bent in je werk kan je jezelf hierdoor verder professionaliseren.