Wie ben ik?

Ik ben Els Stam, geboren in 1964, en ik ben GZ-psycholoog. Ik heb de opleiding relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) afgerond. Ik werk vanuit de overtuiging dat je mensen altijd in relatie tot hun context moet zien. Met context bedoel ik in ruimere zin de omgeving, de situatie, de geschiedenis en de mensen om hen heen. Gedrag moet worden begrepen in het grotere geheel, het systeem. Mensen gedragen zich nu eenmaal anders in verschillende contexten. Als mensen veranderen heeft dit ook invloed op de mensen in hun systeem. Het is dus van belang om deze mensen te betrekken in de therapie. Dit geldt zowel in de systeemtherapie als in de individuele therapie. Een probleem heb je nooit alleen. Naasten zijn vaak belangrijk om iemand te ondersteunen.

Daarnaast geloof ik in de eigen kracht van mensen. Mensen moeten met zichzelf verder. En mensen moeten met elkaar verder (of niet). De therapeut loopt maar een klein stukje mee op die levensweg. Als therapeut probeer ik cliënten uit te dagen om weer in beweging te komen, oude patronen te durven loslaten. Na de therapie zijn niet alle problemen opgelost, maar zijn cliënten in staat om hun eigen oplossingen weer te vinden.

Ik ben een no-nonsense type. Ik heb relativeringsvermogen en humor, die ik ook inzet in de therapie. In de therapie ben ik betrokken, betrouwbaar, direct en oprecht. Ik ben sensitief voor de behoeften van de cliënt, maar ik ben geen ‘geitenwollen sok’. Ik geloof niet in hele lange therapiereeksen, maar zolang er beweging is vind ik therapie de moeite waard.

 

Ervaring

Ik werk sinds 1997 als psycholoog. Naast mijn eigen praktijk ben ik in dienstverband werkzaam bij een grote GGZ-instelling in Noord-Holland. Ik heb veel ervaring met (crisis)behandeling van mensen met uiteenlopende psychiatrische problemen. Ik heb eveneens veel ervaring met relatietherapie van (echt)paren van wie één van beiden grote individuele problemen heeft, of waarbij sprake is van geweld. Daarnaast heb ik veel psychologisch onderzoek gedaan, zowel binnen de GGZ als bij justitie (Pro Justitia rapportages).

els-stam